Zakon o zaštiti potrošača

UDK: 346.548(497.11)
366.542(497.11)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
Osnovna prava potrošača i pregled značajnih novina
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Cilj donošenja Zakona o zaštiti potrošača je da se prava potrošača, ali i njihova zaštita podignu na jedan viši nivo, a sve u skladu sa evropskim standardima i normama, kako bi se dobio pravni okvir efikasne zaštite potrošača u Republici Srbiji. Činjenica da je u Zakon implementirano i niz evropskih direktiva iz ove oblasti nesumnjivo govori u prilog efikasnije zaštite prava potrošača u Republici Srbiji i približavanju standarda zaštite potrošača Evropskoj uniji. Zakon o zaštiti potrošača donosi nova rešenja, kojima se stvaraju uslovi za bolje ostvarivanje i zaštitu potrošačkih prava.

Ključne reči: Zakon o zaštiti potrošača, potrošač, trgovac, osnovna prava potrošača, zaštita prava potrošača, zaštita potrošača u Evropskoj uniji,

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)