ZAKON O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA

OGLEDI

BEZBEDNOSNO PRAVO

UDK:343.85:343.341(497.11)
COBISS.SR-ID 50485513

ZAKON O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA

* Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Za sprečavanje i borbu protiv terorizma u operativnom smislu posebno su važne baze podataka o konkretnim teroristima,
terorističkim organizacijama i finansijerima terorizma. To je uslovilo i potrebu uspostavljanja jedinstvene nacionalne baze podataka Republike
Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali i donošenje posebnog zakona kojim se regulišu pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj
takve baze (uspostavljanje baze, pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona, i dr). Polazeći od toga,
10. juna 2021. godine usvojen je Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, koji je u međuvremenu stupio
na snagu. Iako njegove konkretne efekte treba očekivati tek onda kada predviđena rešenja budu u potpunosti zaživela, nema sumnje da će se
ovim putem unaprediti borba protiv globalnog terorizma, što će doprineti da Srbija u toj borbi bude prepoznata kao pouzdan partner
međunarodnoj zajednici.
Ključne reči: terorizam, sprečavanje i suzbijanje, jedinstvena baza podataka, indeksiranje lica, harmonizacija propisa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)