Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Za pokretanje krivičnog postupka prema maloletniku pored starosti učinioca potrebno je da postoji osnovana sumnja da je to lice učinilo krivično delo u odnosu na koje se zahteva pokretanje postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)