Silovanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Silovanje

U optužnom aktu nadležnog javnog tužioca kojim se okrivljenom stavlja na teret izvršenje krivičnog dela silovanje u odnosu na kvalifikatornu okolnost da je isto izvršeno prema detetu u izreci optužnog akta mora biti sadržana činjenica rođenja oštećene osobe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)