Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u maloletničkim predmetima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u maloletničkim predmetima

U situaciji kada jedan advokat kao branilac po službenoj dužnosti zastupa više maloletnika prema kojima su donete različite odluke – izrečene vaspitne mere odnosno obustavljen krivični postupak zbog necelishodnosti izricanja vaspitne mere, u obrazloženju prvostepenog rešenja u delu koji se odnosi na troškove krivičnog postupka mora biti jasno navedena tarifa koja je primenjena i da li se dosuđeni troškovi odnose na zastupanje jednog ili svih maloletnika čiji je branilac bio taj advokat.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)