Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Punomoćnik maloletnog oštećenog i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Punomoćnik maloletnog oštećenog i troškovi krivičnog postupka

Kada je okrivljeni učinio krivično delo nasilničko ponašanje prema maloletnom oštećenom, koji je u toku postupka morao imati punomoćnika, osuđujućom presudom okrivljeni je dužan da plati troškove postupka punomoćniku oštećenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)