Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Kako iz izveštaja KPZ proizlazi da je osuđeni do sada tokom izdržavanja kazne četiri puta disciplinski kažnjavan, a kako je odredbama KZ izričito propisano da se ne može uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan, to je neophodno da se prema osuđenom i dalje primenjuje penalni tretman i da se sa istim radi u okviru predviđenog plana i programa, kako bi se ostvario njegov dalji napredak, a sve u cilju postizanja njegove potpune resocijalizacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)