Nadležnost za odlučivanje po tužbi protiv rešenja o prestanku radnog odnosa i pravu na naknadu plate zaposlenog u Prekršajnom sudu

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje po tužbi protiv rešenja o prestanku radnog odnosa i pravu na naknadu plate zaposlenog u Prekršajnom sudu

Upravni sud nije nadležan da odlučuje po tužbi protiv rešenja o prestanku radnog odnosa i pravu na naknadu plate zaposlenog u Prekršajnom sudu, već o tome u radnom sporu odlučuje Osnovni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)