Ukidanje vanrednog stanja i početak roka za žalbu protiv presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ukidanje vanrednog stanja i početak roka za žalbu protiv presude

Istog dana kada je Narodna skupština Republike Srbije donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja prestala je da važi i Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja, pa rok za žalbu počinje da teče od prvog narednog dana od objavljivanja Odluke u Službenom glasniku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)