Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti umišljaj okrivljenog mora da bude usmeren na ugrožavanje sigurnosti sudije odnosno okrivljeni mora da ima saznanje da se pretnja koju je uputio oštećenoj odnosila na oštećenu koja je sudija i da je to pretnja sudiji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)