Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Da bi postojao propust na strani okrivljenog da u raskrsnici nije propustio vozilo koje se kretalo ulicom sa pravom prvenstva, neophodno je sa izvesnošću utvrditi da li je okrivljeni mogao od nepropisno parkiranih vozila da uoči vozilo koje mu je dolazilo sa leve strane ulicom sa pravom prvenstva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)