Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između bračnih drugova

U slučaju raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključenog između bračnih drugova, davalac izdržavanja nema pravo na naknadu za pružene usluge ukoliko obim tih usluga ne prevazilazi obim usluga koje su supružnici dužni da pružaju jedan drugom shodno odredbama Porodičnog zakona.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)