Troškovi parničnog postupka po povlačenju tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka po povlačenju tužbe

Tužilac će nadoknaditi parnične troškove tuženom, u situaciji kada nije dao povoda za tužbu, i ako je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno, na pripremnom ročištu, a ako se ne održava pripremno ročište, onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)