Tag Archives for " zakazivanje rasprave "

Zakazivanje rasprave pred drugostepenim sudom u sporovima male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Zakazivanje rasprave pred drugostepenim sudom u sporovima male vrednosti

Drugostepeni sud u sporovima male vrednosti, u ponovljenom žalbenom postupku, ne može da zakaže raspravu bez obzira da li se presuda zasniva na pogrešno ili nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju ili su pred prvostepenim sudom učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka.