Tag Archives for " utemeljenje na zakonu "

Diskreciona ovlašćenja Narodne banke Srbije u poslovima osiguranja

UDK: 35.077:336.711(497.11)
368.072.2(497.11)

DISKRECIONA OVLAŠĆENJA NARODNE BANKE SRBIJE U POSLOVIMA OSIGURANJA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Rezime: Referat se bavi pitanjima rešavanja u upravnom postupku na osnovu diskrecionih ovlašćenja, posebno na relaciji kontrolno – nadzorne funkcije Narodne banke Srbije u poslovima osiguranja. U njemu su izneti principi odlučivanja u svim materijama u kojima su organi zakonom ovlašćeni da rešavaju po slobodnoj oceni. Ovo pitanje je dugo izučavano u pravnoj teoriji i kroz pravne stavove naših najviših sudova, čije citiranje upotpunjuje zadatu temu naročito značajem za obogaćivanje sudske prakse upravnog sudstva.
Stoga, autor sa pravom očekuje da će iskazani pravni stavovi i kritičke misli doprineti kvalitetnijim rešenjima u upravnom postupku i presudama suda o oceni zakonitosti donetih akata.

Ključne reči: diskreciona ovlašćenja, utemeljenje na zakonu, NBS, osiguravajuća društva, obrazloženja rešenja, ispitni postupak, redosled nalaganja mera, legitimacija za tužbu.