Tag Archives for " savjesti i vjere "

Sloboda misli, savjesti i vjere i zabrana diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sloboda misli, savjesti i vjere i zabrana diskriminacije

Član 9. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ne štiti svaki čin motivisan ili inspirisan vjerom ili uvjerenjem. U demokratskim društvima, u kojima nekoliko vjera koegzistira u okviru jedne iste populacije, može biti neophodno da se uvedu ograničenja slobode da se manifestuje vjera ili uvjerenje kako bi se uskladili interesi raznih grupa i osiguralo poštovanje uvjerenja svakog lica. To proističe kako iz stava 2. člana 9, tako i iz pozitivne obaveze države prema članu 1. Evropske konvencije da osigura svakome u njenoj nadležnosti prava i slobode definisane Evropskom konvencijom.