Tag Archives for " naknada štete koju zaposleni na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu "

Naknada štete koju zaposleni na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

RADNO PRAVO

Naknada štete koju zaposleni na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

Zaposleni koji na radu ili u vezi sa radom namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokuje štetu trećem licu, a koju je naknadio poslodavac, dužan je poslodavcu naknaditi iznos isplaćene štete.