Tag Archives for " izostajanje osude "

Značaj presumpcije nevinosti

UDK: 343.131.8(497.11)
32.019.5:343.1(497.11)

ZNAČAJ PRESUMPCIJE NEVINOSTI
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Presumpcija nevinosti je pretpostavka a ne tvrdnja da je osumnjičeni, odnosno optuženi nevin. Nju valja razlikovati od nevinosti u punom kapacitetu njenog značenja.

Ključne reči: presumpcija nevinosti, nevinost, osuda, izostajanje osude.