Tag Archives for " iskaz oštećene koja je preminula pre glavnog pretresa "

Čitanje iskaza oštećene koja je preminula pre glavnog pretresa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Čitanje iskaza oštećene koja je preminula pre glavnog pretresa

Ako je oštećena saslušana u pretkrivičnom postupku pred OJT, a nakon toga preminula, njen iskaz se može pročitati na glavnom pretresu, iako branilac okrivljenog nije dao saglasnost.