Tag Archives for " energetski zaštićen kupac "

Pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo u postupku sticanja statusa energetski zaštićenog kupca

USTAVNO PRAVO

Pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo u postupku sticanja statusa energetski zaštićenog kupca

U postupku za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca ne može se uredbom isključiti Ustavom i zakonom utvrđeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo prilikom rešavanja nadležnog organa lokalne samouprave u tom postupku.