Tag Archives for " dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela "

Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela

Izvršilac koji je pokušao izvršenje krivičnog dela, ali je dobrovoljno odustao od daljeg preduzimanja radnje izvršenja ili je sprečio nastupanje posledice, može se osloboditi od kazne, ali do oslobođenja od kazne neće doći ukoliko učinilac krivično delo nije dovršio zbog okolnosti koje onemogućavaju ili znatno otežavaju izvršenje krivičnog dela, ili zbog toga što je smatrao da takve okolnosti postoje.