Tag Archives for " članovi organa "

Broj članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora

UPRAVNO PRAVO

Broj članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora

Nijedna politička stranka ili stranačka koalicija, ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora, a u rešenju o imenovanju predsednika i članova organa za sprovođenje izbora, pored ličnog imena predsednika, odnosno člana, mora biti navedena njegova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno stranačke koalicije na čiji predlog je imenovan.