Broj članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora

UPRAVNO PRAVO

Broj članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora

Nijedna politička stranka ili stranačka koalicija, ne može imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora, a u rešenju o imenovanju predsednika i članova organa za sprovođenje izbora, pored ličnog imena predsednika, odnosno člana, mora biti navedena njegova politička pripadnost ili naziv stranke, odnosno stranačke koalicije na čiji predlog je imenovan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)