Sticanje svojine dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta

Dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta ne stiče se pravo svojine ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno, a izuzetno, adaptacijom bi se moglo steći pravo susvojine nepokretnosti ukoliko je adaptacija izvršena uz saglasnost vlasnika da se njome stekne pravo susvojine, a vrednost adaptacije je jednaka ili veća od vrednosti te nepokretnosti pre adaptacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)