Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

Adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta pravo svojine može se steći samo ako postoji sporazum da jedan ugovarač vrši renoviranje objekta i da mu potom isti pripadne u svojinu, te ako je sporazum realizovan u celosti, a graditelj savestan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)