Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

Kada je prvostepeni sud svojom presudom prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključen između zamenika OJT i okrivljenog kojim je odlučeno da okrivljeni plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 31.500,00 dinara, tada prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da donese rešenje kojim će se braniocu po službenoj dužnosti isplatiti na teret osnovnog suda prethodno pomenuti novčani iznos na ime troškova postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)