Saslušanje veštaka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Saslušanje veštaka

Kada je branilac okrivljenog predložio da se na pretresu sasluša neko od članova komisije Biološkog fakulteta koja je izvršila DNK veštačenje, a sud odredi da se sasluša jedan član, koji ne dođe na pretres zbog bolovanja, pa se na sledećem pretresu sasluša drugi član komisije, nisu povređene odredbe koje se odnose na ispitivanje svedoka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)