Rehabilitaciono obeštećenje

OBLIGACIONO PRAVO

Rehabilitaciono obeštećenje

Rehabilitaciono obeštećenje, tj. naknada štete za duševne bolove zbog lišenja slobode, u smislu člana 26. stava 3. Zakona o rehabilitaciji, predstavlja jedinstven vid nematerijalne štete koja je nastala u sferi ličnih, neimovinskih dobara oštećenog, a koja je posledica povrede prava slobode kretanja, časti i ugleda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)