Odgovornost banke za naknadu štete nastale prilikom izvršenja krivičnog dela razbojništva u banci

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost banke za naknadu štete nastale prilikom izvršenja krivičnog dela razbojništva u banci

Banka odgovara za naknadu štete klijentu banke usled povređivanja prilikom izvršenja krivičnog dela razbojništva u banci jer nije angažovala adekvatan broj lica na poslovima obezbeđenja i zaštite, dok se doprinos oštećenog ogleda u tome što je odbio da postupi po naređenju naoružanih razbojnika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)