Raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom

Da bi promena kursa valute korišćene za valutnu klauzulu predstavljala promenjenu okolnost na osnovu koje se može izvršiti raskid ugovora o kreditu, potrebno je utvrditi koliko iznosi promena kursa i kako se ta promena iskazuje u odnosu na prosečni rast kursa valuta, da li je ugovorna strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna, odnosno da li je mogla predvideti takav rast kursa švajcarskog franka u vreme zaključenja ugovora o kreditu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)