Poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine

OBLIGACIONO PRAVO

Poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine

Tužba za poništaj ugovora o prodaji nepokretnosti zbog povrede prava preče kupovine, može se podneti u roku od 30 dana računajući od dana kad je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)