Primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Primanje mita

Krivično delo primanje mita čini službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist, ili koje primi obećanje poklona od drugog i koristi za sebe ili drugog, da u okviru svog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjima, izvrši službenu radnju koju bi morao izvršiti, ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)