Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe

Ako u optužnom aktu, koji je podnet protiv okrivljenog zbog krivičnog dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i drugih pogodnosti, nisu navedene okolnosti iz kojih proizlaze radnje lažnog prikazivanja činjenica na osnovu kojih je dobijen kredit, okrivljeni se ima osloboditi od optužbe da je izvršio pomenuto krivično delo s obzirom da takav opis radnje ne sadrži sva zakonska obeležja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)