Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka kad krivični postupak još nije otpočeo

U situaciji kada krivični postupak još uvek nije otpočeo, tj. nema dokaza u spisima da je optužnica stupila na pravnu snagu, nema uslova da se prekine parnični postupak do odluke krivičnog suda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)