Pravo susvojine na stanu po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici

PORODIČNO PRAVO

Pravo susvojine na stanu po osnovu sticanja u vanbračnoj zajednici

Vanbračni partner nema pravo susvojine na stanu otkupljenom u toku vanbračne zajednice, osim ako je vanbračni suprug u molbi za dodelu stana prijavio vanbračnu suprugu kao člana svog porodičnog domaćinstva i po tom osnovu stekao bodove koji su uticali na dodelu stana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)