Pravo na pravnu sigurnost, kao element prava na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na pravnu sigurnost, kao element prava na pravično suđenje

Pravo je sudova da u ponovnim postupcima donose drugačije odluke, ali su sudovi dužni da navedu i obrazlože okolnosti koje su ih opredelile da povodom istih pitanja zauzmu drugačija pravna stanovišta, posebno ukoliko se radi o sudovima poslednje instance.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)