Pravo na pravično suđenje – Radni spor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje
Radni spor

Nije povrijeđeno pravo apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odbili tužbeni zahtjev apelanata zbog promašene pasivne legitimacije, za što u obrazloženjima osporenih presuda nije izostalo jasno i argumentovano obrazloženje utemeljeno na relevantnim odredbama procesnog prava. Pri tom, nije povrijeđeno ni pravo apelanata na suđenje u “razumnom roku“ u situaciji kada apelanti nisu mogli imati legitimno očekivanje da će uspjeti u postupku koji je bio usmjeren protiv organa koji s njima nije bio u poslovno-pravnom odnosu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)