Uslovna osuda za privredni prestup

PRIVREDNO PRAVO

Uslovna osuda za privredni prestup

Za učinjeni privredni prestup okrivljenom pravnom i okrivljenom odgovornom licu može se izreći uslovna osuda kada je sud pravnom licu izrekao kaznu do 20.000 dinara, a odgovornom licu do 4.000 dinara i odrediti da se tako utvrđene kazne neće izvršiti ako osuđeni za vreme koje odredi sud, a koje ne može biti kraće od jedne ni duže od dve godine, ne učine nov privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje ima i obeležja privrednog prestupa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)