Pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih u organima lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih u organima lokalne samouprave

Jedinica lokalne samouprave nije nadležna da svojim opštim aktom uređuje pitanja koja se tiču prava na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica, pošto se navedeno pravo ostvaruje u skladu sa aktom Vlade RS.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)