Savjesni sticalac prava svojine na nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Savjesni sticalac prava svojine na nepokretnosti

Savjesni sticalac prava svojine na nepokretnosti može se pouzdati u upisane podatke u katastru i onda kada se to stanje razlikuje od vanknjižnog stanja, a savjestan je onaj sticalac koji nije znao, niti je, s obzirom na okolnosti, mogao znati da se vanknjižno stanje razlikuje od stanja upisanog u katastru.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)