Povreda zakona u korist okrivljenog – zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda zakona u korist okrivljenog – zahtev za zaštitu zakonitosti

Ako je okrivljeni saslušan u policijskoj upravi uz prisustvo javnog tužioca i branioca po službenoj dužnosti uz predočavanje krivične prijave zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. stav 2. u vezi stava 1. KZ, a takođe mu je predočeno da sve što izjavi može biti upotrebljeno protiv njega, tada nema uslova za izdvajanje toga zapisnika s obzirom da je pokrenut krivični postupak protiv istog okrivljenog zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. KZ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)