Povreda prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku, pre svega, garantuje se optuženom licu, jer se o njegovim pravima i obavezama u tom postupku odlučuje, a oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o istaknutom imovinskopravnom zahtevu koji je povezan sa materijalnom ili nematerijalnom štetom koju su pretrpeli kao posledicu krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)