Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Na odluku o potvrđivanju optužnice u konkretnom slučaju, nije od uticaja pitanje da li je oštećena bila u radnom odnosu kod vlasnice prodavnice ili ne, niti da li joj je ona buduća snaha, kao ni da li je oduzeti novac njeno vlasništvo ili je reč o novcu koji je ostvaren od pazara, jer je u radnjama koje se okrivljenom stavljaju na teret, reč o činjenicama koje ne dovode u pitanje postojanje obeležja krivičnog dela razbojništvo niti postojanje dokaza za opravdanu sumnju da je učinio to krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)