Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kada donosi rešenje o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud je dužan da označi koji konkretan dokaz ukazuje na postojanje opravdane sumnje da je svako od okrivljenih ponaosob preduzeo inkriminisane radnje koje su mu stavljene na teret.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)