Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

USTAVNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

Stanovište sudova, da rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine predstavlja materijalnopravni rok čijim istekom podnosilac gubi pravo da istu podnese, te da se, samim tim, na računanje tog roka ne mogu primeniti pravila o računanju rokova iz Zakona o parničnom postupku, kao pravila procesnog prava, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)