Odgovornost za štetu zbog zadocnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu zbog zadocnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze

Za štetu zbog zadocnjenja sa ispunjenjem ugovora odgovara i dužnik kome je poverilac dao primeren naknadni rok za ispunjenje ugovorne obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)