Poništaj sporazuma o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Poništaj sporazuma o prestanku radnog odnosa

Ugovorna strana koja je u zabludi može tražiti poništaj sporazuma o prestanku radnog odnosa zbog bitne zablude, osim ako pri zaključenju ugovora nije postupila s pažnjom koja se u pravnom prometu zahteva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)