Jači pravni osnov kada su dva ili više lica zaključila posebne ugovore radi sticanja svojine na istoj nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov kada su dva ili više lica zaključila posebne ugovore radi sticanja svojine na istoj nepokretnosti

Kada su dva ili više lica zaključila posebne ugovore radi sticanja svojine na istoj nepokretnosti, o jačem pravnom osnovu sud odlučuje primenom načela morala, savesnosti i poštenja i zabrane zloupotrebe prava, a u slučaju kada su oba kupca savesna jači pravni osnov ima kupac koji se upisao kao vlasnik u javnu knjigu, a ako nijedan nije izvršio upis u javnu knjigu, jači je u pravu kupac kome je nepokretnost predata u državinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)