Ponavljanje upravno-sudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravno-sudskog postupka

Kao razlog za ponavljanje upravno-sudskog postupka iz člana 56. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima, ne može se koristiti kao nov dokaz, odnosno nova činjenica presuda Upravnog suda koja nije doneta u istom upravnom sporu, odnosno ne postoji identitet predmeta spora između te presude i presude Upravnog suda koja je predmet ponavljanja upravno-sudskog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)