Podnošenje molbe za uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Podnošenje molbe za uslovni otpust

Za odlučivanje po molbi za uslovni otpust bitno je da je u momentu odlučivanja po molbi osuđeni ispunio i formalni uslov koji se odnosi na visinu izdržanog dela kazne, a ne da je taj uslov ispunjen u momentu podnošenja molbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)